FIATA - найважливіша всесвітня неурядова транспортна організація.
Експедитори, будучи посередниками між вантажовласниками і фактичними перевізниками, організують доставку вантажу, виступаючи при цьому представниками власника вантажу.
Роль експедиторів, також відомих як "архітектори перевезень", зростає при організації міжнародних, а також змішаних (мультимодальних) перевезень. Експедитори проектують, організовують і контролюють потоки товарів з проміжними перевантаженнями і складуванням, участю декількох видів транспорту, проходженням контрольних процедур на кордонах, а також зустрічні фінансові потоки.
Експедиція виникло одночасно з розвитком торгово-транспортних відносин і до теперішнього часу оформилося в самостійну професійну сферу, в яку входить приблизно 40 000 експедиторських фірм із загальним числом близько 8-10 мільйонів людей, що працюють в 150 країнах.
У більшості цих країн для захисту та лобіювання своїх інтересів експедитори створювали професійні національні об'єднання, а в 1926 році у Відні національні експедиторські асоціації 16 європейських країн утворили Міжнародну федерацію експедиторських асоціацій - FIATA.
Сьогодні FIATA (від французького "Federation Internationale des Associations de Transitaires et Assimiles") - це найбільша, найвпливовіша і професійна в галузі транспорту недержавна організація в світі, яка об'єднує 93 національні асоціації з 85 країн і близько 2700 індивідуальних членів з 140 країн світу.

Членство в FIATA

Для експедиторських підприємств або юридичних осіб, тісно пов'язаних з галуззю експедиції, передбачена можливість індивідуального членства в організації (Статут FIATA, стаття 4.4).
Індивідуальне членство в FIATA дає експедиторському підприємству ряд переваг:

1. Назва компанії, її поштову адресу, телефон, факс, адреса веб-сайту та електронної поти, а також прізвище керівника публікується у Списку членів FIATA. Список перевидається щороку і розсилається кожному індивідуальному члену FIATA. Публікація в цьому списку підвищує професійний статус експедиторського підприємства, вводить його в число надійних партнерів;

2. Індивідуальний член окрім звичайної вищеназваної інформації про себе отримує можливість розміщувати в Списку членів FIATA свою рекламу;

3. Індивідуальні члени отримують кожні два місяці друкований бюлетень "FIATA Review" (містить звіти про діяльність FIATA, програми Конгресів FIATA, актуальні статті з питань експедирування, і т.п.), інформацію про виставки, і конференціях, а також іншу інформацію безпосередньо з FIATA;

4. Індивідуальні члени отримують значні знижки при придбанні публікацій FIATA, таких як, наприклад, "Словник FIATA термінів по транспорту і експедирування", "Керівництво FIATA по митному очищенню", а також інших продуктів FIATA;

5. FIATA, по можливості, надає своїм членам індивідуальні послуги, що входять в її компетенцію, за їхніми запитами;

6. Індивідуальні члени отримують офіційне свідоцтво про членство;

7. Індивідуальні члени отримують право використання емблеми (логотипу) FIATA на своїх канцелярському приладді, автомобілях, фірмових бланках (але не на транспортних документах).
Ухвалення або виключення індивідуальних членів проводиться за рішенням Президії FIATA. Рішення Президії є остаточним. Ухвалення експедиторського підприємства в члени FIATA вимагає письмової рекомендації національної асоціації країни, з якої здійснено заявка (Статут FIATA, стаття 4.4.1)

АМЕУ - українська національна асоціація FIATA

Асоціація міжнародних експедиторів України створена в 1994 році за ініціативою більше 100 транспортно-експедиторських організацій України різних форм власності для координації зусиль експедиторів України для вирішення проблем їх професійної діяльності, які становлять спільний інтерес.
АМЕУ, що включає кращих міжнародних українських експедиторів, лобіює інтереси галузі в органах влади, надає правову та інформаційну підтримку, організовує професійне навчання за стандартами FIATA, надає право роботи з документами FIATA, випускає інформаційний бюлетень.
З 1995 року АМЕУ, як національна асоціація FIATA, має повноваження для видачі рекомендації компаніям, що бажають отримати статус індивідуального члена FIATA.
Рішення про рекомендації приймає Правління АМЕУ. Для отримання рекомендації необхідно дійсне членство заявника в АМЕУ і наявність в штаті заявника фахівця з дипломом FIATA в галузі експедирування.

Для розгляду на Правлінні АМЕУ заявник надає:
• заяву Правлінню АМЕУ про видачу рекомендації для вступу індивідуальним членом в FIATA. Заява складається у довільній формі, містить зобов'язання дотримання вимог Статуту FIATA, підписується керівником та засвідчується печаткою підприємства;
• довідку-характеристику про стан виробничої і фінансово - економічної діяльності підприємства за 2 останні роки як міжнародного експедитора (рекомендована форма довідки є в Виконавчої адміністрації АМЕУ)
• висновки про умови і рівні роботи заявника як міжнародного експедитора за результатами очного ознайомлення одного з членів Правління АМЕУ.
• копію диплома FIATA в області експедиції;
• заповнену і завірену печаткою заявника форму заявки в FIATA (Application Form for Individual Membership). Бланк форми заявки можна отримати в Виконавчої адміністрації АМЕУ. Фахівці Виконавчої адміністрації надають консультації по правильній підготовці документів.
Виконавча адміністрація розсилає заяву і довідку-характеристику про стан виробничої і фінансово-економічної діяльності підприємства електронною поштою членам Правління АМЕУ, Почесним членам АМЕУ і фірмам - членам АМЕУ, які є індивідуальними членами FIATA не пізніше ніж за два тижні до дня засідання Правління для розгляду і надання можливих заперечень.
Правління АМЕУ розглядає документи заявника в присутності його уповноваженого представника на черговому засіданні і приймає відповідне рішення. Виконавча влада АМЕУ підтверджує свою рекомендацію печаткою АМЕУ на формі заявки.
Після отримання вступного платежу FIATA надсилає заявнику і в копії АМЕУ лист з інформацією про прийняття в індивідуальні члени. До листа додаються - сертифікат про членство на поточний рік, статут FIATA, брошури, "Кодекс FIATA абревіатур", "Словник FIATA термінів по транспорту і експедирування", інші актуальні документи.
Припинення індивідуального членства в FIATA здійснюється рішенням Президії FIATA в випадках порушення Статуту FIATA, виключення підприємства з членів національної асоціації (Статут FIATA, стаття 4.6.3). При виході компанії з АМЕУ, асоціація відкликає свою рекомендацію.

Написати нам