Для розгляду Правлінням АМЕУ питання про отримання права використання документів необхідно підготувати і передати до виконавчої адміністрацію оригінали наступних документів:
1. Заява про розгляд питання про використання підприємством документів і форм FIATA.
2. Два примірники Угоди з АМЕУ про використання документів та форм FIATA.
3. Наказ про призначення відповідальної особи за використання підприємством документів і форм FIATA (якщо це не керівник підприємства).
4. Копія диплома FIATA про проходження фахівцем (ами) підприємства навчальних курсів та іспитів за програмою FIATA.
5. Акт обстеження підприємства, в якому вказати наявність навченого персоналу зі знанням англійської мови, перевірити знання основних документів і форм FIATA, а також правила і рекомендації по регламентованому використання документів та форм FIATA.

Написати нам