Затверджено

Рішенням Правління АМЕУ

Протокол № 7 від «04» лютого 2020 року

 

Перелік документів, які подає заявник для вступу індивідуальним членом в FIATA.

З метою вступу індивідуальним членом в FIATA заявник надає Правлінню АМЕУ для розгляду:

  1. заяву Правлінню АМЕУ про видачу рекомендації для вступу індивідуальним членом в FIATA. Заява складається у довільній формі, містить зобов'язання дотримання вимог Статуту FIATA, підписується керівником;
  2. копію диплома FIATA в області експедирування;
  3. заповнену і завірену печаткою та підписом заявника форму заявки в FIATA (Application Form for Individual Membership). Бланк форми заявки можна отримати у Виконавчої адміністрації АМЕУ.

Фахівці Виконавчої адміністрації надають консультації з правильної підготовки документів.

Виконавча адміністрація електронною поштою розсилає заяву членам Правління АМЕУ, не пізніше ніж за два тижні до дня засідання Правління для розгляду і надання можливих заперечень.

Правління АМЕУ розглядає документи на черговому засіданні і приймає відповідне рішення. Виконавча адміністрація АМЕУ підтверджує цю рекомендацію печаткою та підписом АМЕУ на формі заявки в FIATA (Application Form for Individual Membership).

Після отримання вступного платежу FIATA надсилає заявнику і в копії АМЕУ лист з інформацією про прийняття в індивідуальні члени. До листа додаються - сертифікат про членство на поточний рік, статут FIATA, брошури інші актуальні документи.

Припинення індивідуального членства в FIATA здійснюється рішенням Президії FIATA в випадках порушення Статуту FIATA, виключення підприємства з членів національної асоціації (Статут FIATA, стаття 4.6.3). При виході компанії з АМЕУ, асоціація відкликає свою рекомендацію.

Написати нам