____Згідно Статуту АМЕУ - членами Асоціації можуть бути юридичні особи, які об'єднані спільністю інтересів, визнають і виконують вимоги цього Статуту та своєчасно сплачують членські внески.
____Членство в Асоціації чинне після прийняття відповідного рішення Правлінням. Виконавча адміністрація інформує усіх членів Асоціації про прийняття нових членів.
____Члени Асоціації приймають участь у роботі Асоціації та в управлінні Асоціацією через своїх повноважних представників у порядку, що встановлений цим Статутом.
____В Асоціації встановлюється дві категорії членства: Дійсні члени з правом вирішального голосу та Асоційовані члени з правом дорадчого голосу.