ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Правління АМЕУ
від 04 лютого 2020 р. протокол № 7
Генеральні умови
транспортно-експедиторської діяльності АМЕУ

 

З прийняттям зазначеного документу втрачають силу Генеральні умови транспортно-експедиторської діяльності АМЕУ, затверджені рішенням Правління АМЕУ, Протокол № 9 від 17.04.2007 року.

 

 

РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 

1. ЗАСТОСУВАННЯ

1.1. Ці Генеральні умови транспортно-експедиторської діяльності АМЕУ застосовуються, якщо вони письмово інкорпоровані в договір, шляхом посилання на Генеральні умови транспортно-експедиторської діяльності АМЕУ (далі – Умови).

1.2. Кожного разу, коли зроблено таке посилання, сторони погоджуються, що цими Умовами повинні відмінятися будь-які додаткові умови договору, що суперечать цим Умовам, за винятком тих випадків, коли умови договору спрямовані на збільшення відповідальності чи зобов`язань транспортно-експедиторського підприємства. Вважається, що сторони погоджуються відступити від положень актів законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд.

 
 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. “Транспортно-експедиторські послуги” означають будь-який вид послуг, що стосується перевезення, консолідації, зберігання, обробки, упаковки товарів, а також додаткові та консультаційні послуги, які з цим пов`язані, включаючи митні та податкові питання, але не обмежуючись ними, декларування товарів, здійснення страхування товарів, а також збір чи здійснення платежів або оформлення  документів, що стосуються цих товарів.

2.2. “Транспортно-експедиторське підприємство” означає особу, що укладає з клієнтом договір про надання транспортно-експедиторських послуг.

2.3. “Перевізник” означає будь-яку особу, яка фактично виконує перевезення товарів власними або орендованими транспортними засобами (виконавчий перевізник), а також будь-яку особу, що несе таку ж відповідальність як і перевізник, в результаті взятої на себе відповідальності, що виражена чи витікає з домовленості (перевізник за договором).

2.4. “Клієнт” означає будь-яку особу, яка має права чи зобов`язання згідно з договором про надання транспортно-експедиторських послуг, укладеного з  транспортно-експедиторським підприємством.

2.5. “Товари” означають будь-яке майно, включаючи живих тварин, а також контейнери, вантажні піддони, або подібні предмети перевезення чи упаковки, які не надаються транспортно-експедиторським підприємством.

2.6. “SDR” означає Спеціальні права запозичення (Special Drawing Right), визначені Міжнародним Валютним Фондом.

2.7. “Зобов`язуюче право” означає будь-яке право, від положень якого не можна відхилятися.

2.8. ”Письмово” означає письмову інформацію, створену, надіслану, прийняту чи збережену електронним, магнітним, оптичним чи іншим засобом, зокрема, але не обмежуючись: система електронного документообігу, телеграма, телекс, телефакс чи електронна пошта, якщо інформація доступна для подальшого використання.

2.9. ”Цінності” означають злитки золота або срібла, монети, гроші, оборотні кредитно-грошові документи, коштовні камені, ювелірні вироби, антикваріат, картини, твори мистецтва та подібне майно, вартість якого явно перевищує звичайну вартість звичайних комерційних товарів чи вантажів.

2.10. “Небезпечні товари” означають товари, що офіційно віднесені до небезпечних, а також товари, що мають або можуть мати небезпечні, вогненебезпечні, радіоактивні, шкідливі властивості або завдати шкоду.

2.11. “Додаткові витрати” означають витрати, які виникли під час надання транспортно-експедиторських послуг, в тому числі, але не виключно: демередж, детеншн, простій, зберігання, зважування, навантаження, розвантаження.

2.12. “Негабаритний вантаж” означає вантаж, розміри якого (включаючи упаковку й кріплення) перевищують встановлені допустимі норми.

2.13. “Великовагові та великогабаритні транспортні засоби” означають такі транспортні засоби, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні навантаження на вісь (осі) та загальна маса або габарити яких перевищують параметри, встановлені законодавством.

2.14. “Перешкоди” означають обставини або ризик будь-якого виду (включаючи стан товарів), що не є наслідком вини або упущень транспортно-експедиторського підприємства, і яких не можна уникнути шляхом застосування зусиль в розумних межах.
 
 
 
3. СТРАХУВАННЯ

Транспортно-експедиторське підприємство не може здійснювати страхування інакше, ніж згідно з чіткими вказівками, даними клієнтом письмово. Всі здійснювані види страхування підлягають звичайним виняткам і умовам, вказаним у страхових полісах страхової компанії або осіб, які приймають страхування та беруть на себе ризик. Якщо інше не погоджено письмово, транспортно-експедиторське підприємство не зобов’язане здійснювати окреме страхування кожної партії вантажу, але може декларувати його в будь-якому генеральному страховому полісі, отриманому транспортно-експедиторським підприємством. Страхування контейнерного обладнання на вимогу його власника здійснюється за рахунок клієнта

 

4. ПЕРЕШКОДИ

Якщо в будь-який момент виконання роботи транспортно-експедиторським підприємством виникають або ймовірно можуть виникнути перешкоди, транспортно-експедиторське підприємство може відмовитися від перевезення товарів за відповідним договором, і в розумних межах створити можливість одержання товарів або їх частини клієнтом у місці, яке транспортно-експедиторське підприємство вважає безпечним і зручним, після чого доставка повинна вважатися виконаною, а відповідальність транспортно-експедиторського підприємства за ці товари - припиненою. У будь-якому випадку транспортно-експедиторське підприємство матиме право на погоджену винагороду згідно з договором, і клієнт повинен оплатити всі додаткові витрати, які виникають в результаті вказаних вище обставин.

 
 
5. СПОСІБ І МАРШРУТ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Транспортно-експедиторське підприємство повинно надавати свої послуги у відповідності до вказівок клієнта, як погоджено з ним. Якщо ці вказівки є неточними або неповними, або не відповідають договору, транспортно-експедиторське підприємство може діяти на свій розсуд, на ризик та за рахунок клієнта.

Якщо не погоджено інакше, транспортно-експедиторське підприємство може, не повідомляючи клієнта, організувати перевезення товарів на палубі або в трюмі. Якщо не погоджено інакше, транспортно-експедиторське підприємство може вибрати або змінити засіб, маршрут і спосіб здійснення обробки, складування, зберігання та перевезення товарів, вживаючи при цьому розумних заходів для інформування клієнта.
 
 

РОЗДІЛ 2 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА (ЗА ВИНЯТКОМ ВИКОНАВЦЯ)

6.1. Підстави для відповідальності

6.1.1. Обов’язок транспортно-експедиторського підприємства піклуватись про вантаж.

Відповідальність транспортно-експедиторського підприємства наступає за наявності його вини, що полягає у не виявленні ним належної старанності і не вжитті заходів у розумних межах при наданні послуг з організації перевезення вантажу; у такому випадку воно, у відповідності до ст. 8, повинно компенсувати клієнтові втрату чи ушкодження товару, а також безпосередні фінансові втрати, підтверджені документально, що виникли в результаті порушення ним своїх зобов’язань щодо піклування про вантаж.

6.1.2. Відповідальність транспортно-експедиторського підприємства за дії третіх сторін

Транспортно-експедиторське підприємство несе відповідальність за дії і недогляди третіх сторін, включаючи, проте не обмежуючись, перевізників, власників складів, вантажників, адміністрації порту та інших транспортно-експедиторських підприємств тільки в тому разі, якщо ним не була виявлена належна старанність при виборі, проведенні інструктажу цих третіх сторін та при нагляді за їх діями.
 
 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ВИКОНАВЦЯ

7.1. Відповідальність транспортно-експедиторського підприємства як перевізника

Транспортно-експедиторське підприємство несе відповідальність як виконавець не тільки тоді, коли воно здійснює перевезення за допомогою власних або орендованих транспортних засобів (виконавчий перевізник), але також, якщо видало власний транспортний документ, або в інший спосіб воно прямо чи опосередковано взяло на себе відповідальність перевізника (перевізник за договором).

7.2. Відповідальність транспортно-експедиторського підприємства як виконавця інших послуг

У тому, що стосується надання інших послуг, окрім перевезення товарів, включаючи, проте не обмежуючись, такі послуги, як зберігання, обробка, упаковка або дистрибуція товарів, а також додаткові послуги, пов’язані з цим, транспортно-експедиторське підприємство повинне нести відповідальність як виконавець:

1. коли такі послуги були надані ним самим з використанням власних засобів або персоналу, або

2. якщо воно прямо чи опосередковано взяло на себе відповідальність як виконавець.

7.3. Відповідальність транспортно-експедиторського підприємства як виконавця за дії третіх сторін

Транспортно-експедиторське підприємство як виконавець повинне, відповідно до ст. 8, нести відповідальність за дії і недогляди третіх сторін, найнятих ним для виконання договору про перевезення чи надання інших послуг в тому ж порядку, що і за власні дії і недогляди, а його права і обов’язки повинні регулюватися положеннями законодавства, що застосовується до видів транспорту або до надання пов’язаних з ним послуг, а також додатковими чітко погодженими умовами або, у випадку відсутності чіткого погодження, загальноприйнятими умовами, що застосовуються до такого виду транспорту або послуг.

7.4. Відповідальність транспортно-експедиторського підприємства за порушення податкових зобов’язань

У випадку, якщо транспортно-експедиторське підприємство виявиться недобросовісним платником податків, що потягне за собою донарахування грошових (податкових) зобов'язань клієнту та/або притягнення його до фінансової відповідальності контролюючими органами, клієнт, після отримання відповідних податкових рішень-повідомлень, має право направити транспортно-експедиторському підприємству копію акту перевірки контролюючого органу та прийнятого податкового повідомлення-рішення.

У випадку згоди транспортно-експедиторського підприємства із висновками відповідного акту контролюючого органу та податковим повідомленням-рішенням, транспортно-експедиторське підприємство, протягом трьох банківських днів після отримання відповідної вимоги зобов’язана перерахувати клієнту суму, вказану у відповідному податковому повідомленні-рішенні.

У випадку незгоди транспортно-експедиторського підприємства із висновками відповідного акту контролюючого органу та податковим повідомленням-рішенням, клієнт, враховуючи пояснення транспортно-експедиторського підприємства, має право оскаржити таке податкове повідомленням-рішення у суді та надати суду клопотання про залучення транспортно-експедиторського підприємства в якості третьої особи. У випадку набрання законної сили рішенням суду про відмову у задоволенні позову про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, транспортно-експедиторське підприємство, протягом трьох банківських днів після отримання відповідної вимоги та набрання законної сили рішенням суду, зобов’язана перерахувати клієнту суму, вказану у відповідному податковому повідомленні-рішенні. Якщо клієнт не скористається своїм правом судового оскарження податкового повідомлення-рішення, з яким не згодне транспортно-експедиторське підприємство, то останнє не відшкодовує клієнту, суму, вказану у відповідному податковому повідомленні-рішенні та будь-які штрафні санкції або збитки.

 

8. ВИНЯТКИ, ОЦІНКА І ФІНАНСОВІ ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

8.1. Винятки

Транспортно-експедиторське підприємство в жодному випадку не повинно нести відповідальність за:

1. цінності або небезпечні товари, якщо вони незадекларовані транспортно-експедиторському підприємству на момент укладення договору;

2. втрати, завдані через затримку, якщо це чітко не погоджено письмово;

3. непрямі втрати, такі як втрата прибутку і втрата ринку, та інші, не обмежені цим переліком;

4. втрату товару або його пошкодження внаслідок притаманного товару дефекту;

5. дії чи бездіяльність Клієнта, його агентів або будь-якої третьої сторони, яку наймає Клієнт;

6. неналежну упаковку або маркування вантажів, якщо транспортно-експедиторське підприємство не несе відповідальності як виконавець таких послуг за ст. 7.2;

7. кількість та/або якість вантажу та/або його упаковки, якщо вантаж доставлено в місце доставки вантажу в технічно справному і без механічних пошкоджень контейнері або транспортному засобі, доставленому з непошкодженими пломбами, якими був опломбований контейнер або транспортний засіб на місці завантаження/митного оформлення вантажу;

8. строки оформлення погоджувальних документів для проїзду великовагових та великогабаритних транспортних засобів, залучених до перевезення негабаритного вантажу, з власниками вулично-дорожньої мережі, залізничних переїздів, мостового господарства, служб міського електротранспорту, електромереж, електрифікації, електрозв’язку тощо;

9. додаткові витрати та збитки клієнта, спричинених перешкодами.

8.2. Оцінка розміру компенсації

Вартість товарів повинна бути визначена у відповідності до поточної біржової ціни товару або, якщо такої ціни немає, у відповідності до поточної ринкової ціни або, якщо немає біржової ціни товару або поточної ринкової ціни, шляхом посилання на звичайну вартість товарів такого ж виду та якості.

8.3. Фінансові обмеження

8.3.1. Втрата або пошкодження товарів

Незважаючи на умови ст. 7.3, транспортно-експедиторське підприємство не повинне нести або на нього не повинна покладатись відповідальність за будь-які втрати або пошкодження товарів у розмірі, що перевищує еквівалент 2 SDR за кілограм брутто-ваги втрачених або пошкоджених товарів, якщо тільки особами, за яких несе відповідальність транспортно-експедиторське підприємство, не була відшкодована більша сума. Якщо товари не були доставлені протягом дев’яноста днів, наступних після дати, коли товари повинні були бути доставлені, пред’явник прав може вважати товари втраченими за відсутністю доказів протилежного. Сума збитків за втрату або пошкодження товарів у розмірі, що перевищує еквівалент 2 SDR за кілограм брутто-ваги втрачених або пошкоджених товарів, не підлягає відшкодуванню транспортно-експедиторським підприємством.

8.3.2. Обмеження відповідальності за затримку

Якщо транспортно-експедиторське підприємство несе відповідальність щодо втрат через затримку, така відповідальність повинна бути обмежена сумою, яка не перевищує винагороду, що стосується послуг, які спричинили затримку.

8.3.3. Інші види втрат

Незважаючи на умови ст. 7.3, відповідальність транспортно-експедиторського підприємства за втрати будь-якого виду, не згадані в ст. 8.3.1. і 8.3.2., не повинна перевищувати загальної суми 10 000 SDR на кожний випадок, якщо тільки від осіб, за яких несе відповідальність транспортно-експедиторське підприємство, не була отримана більша сума.

8.4. Додаткові витрати

Транспортно-експедиторське підприємство не несе відповідальність за виникнення додаткових витрат, а клієнт зобов’язаний їх відшкодувати на вимогу транспортно-експедиторського підприємства, крім випадків, коли виникнення додаткових витрат спричинено невжиттям транспортно-експедиторським підприємством зусиль в розумних межах для їх уникнення.
 

 

9. ПОВІДОМЛЕННЯ

9.1. Якщо транспортно-експедиторському підприємству від особи, уповноваженої одержати товари, в момент, коли їй були передані товари, не було направлене письмове повідомлення про втрату або пошкодження товарів, що визначає загальний характер таких втрат чи пошкодження, така передача в першу чергу є підтвердженням доставки товарів в задовільному порядку і стані. Якщо такі втрати або пошкодження не виявлені, такий же першочерговий  порядок повинен бути застосованим, якщо письмове повідомлення не направлене протягом 6 наступних днів після дати, коли товари були передані особі, уповноваженій їх одержати.

9.2. Щодо всіх інших втрат і пошкоджень, будь-яка претензія клієнта до транспортно-експедиторського підприємства, що витікає з будь-якої послуги, передбаченої для клієнта, або забезпечити яку зобов’язалося транспортно-експедиторське підприємство, повинна бути пред’явлена письмово і повідомлена транспортно-експедиторському підприємству протягом 7 днів від дати, коли клієнт дізнався або повинен був дізнатись про будь-яку подію або випадок, що нібито викликав появу такої претензії. Будь-яка претензія, яка не пред’явлена і про яку не повідомлено вищевказаним способом, повинна вважатись відмовою від прав і повністю відкидається, за винятком тих випадків, коли клієнт може довести, що він був не в змозі вкластись у визначений проміжок часу і що він пред’явив претензію, як тільки у нього з’явилась реальна можливість для цього.

 

10. ЧАСОВІ ОБМЕЖЕННЯ

Транспортно-експедиторське підприємство повинне, якщо чітко не погоджено інакше, бути звільненим від усякої відповідальності згідно з цими Умовами, якщо тільки не направлено позов протягом 6 місяців після доставки товарів або дати, коли товари повинні були бути доставленими, або дати, коли невиконання доставки товарів  надавало б право одержувачеві вантажу вважати товари втраченими. Щодо інших втрат, окрім втрат або пошкоджень товарів, період у 6 місяців повинен відраховуватись від часу, коли невиконання доставки транспортно-експедиторським підприємством надавало б підставу для пред’явлення претензії.

 

11. ЗАСТОСУВАННЯ ДО ДІЙ, ЩО Є ПОРУШЕННЯМ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Ці Умови застосовуються до всіх претензій до транспортно-експедиторського підприємства, коли підставою є порушення договору або порушення цивільного права.

 

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ТА ІНШИХ ОСІБ

Ці Умови застосовуються щодо всіх претензій до посадової особи, агента або іншої особи, найнятої транспортно-експедиторським підприємством для виконання послуг (з будь-яким незалежним підрядником включно), коли підставою претензій є порушення договору або цивільного права, і сукупна відповідальність транспортно-експедиторського підприємства і таких посадових осіб, агентів або інших осіб не повинна перевищувати межі відповідальності, застосовуваної щодо надання цієї послуги, як чітко погоджено між транспортно-експедиторським підприємством і клієнтом або витікає з цих Умов.

 

РОЗДІЛ 3

ОБОВ`ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЛІЄНТА

 

13. НЕПЕРЕДБАЧЕНІ ОБСТАВИНИ

У випадку, коли транспортно-експедиторське підприємство в непередбачених обставинах діє найкориснішим для клієнта чином, додаткові витрати і кошти повинен відшкодувати клієнт.

 

14. НЕПРИПУСТИМІСТЬ ЗАЛІКУ ВИМОГ

Всі належні гроші повинні бути виплачені без будь-яких знижок або затримки на рахунок будь-якої претензії, зустрічної претензії або заліку вимог.

 

15. ЗАГАЛЬНЕ ПРАВО ПРИТРИМАННЯ МАЙНА БОРЖНИКА

Транспортно-експедиторському підприємству в межах, дозволених чинним законодавством, належить загальне право притримання товарів і будь-яких документів, що їх стосуються, через будь-які платежі, які повинен здійснити клієнт транспортно-експедиторському підприємству в будь-який час, включаючи плату за зберігання і витрати на її покриття; транспортно-експедиторське підприємство може здійснити таке притримання будь-яким розумним способом на свій розсуд.

 

16. ІНФОРМАЦІЯ

На момент передачі товарів під відповідальність транспортно-експедиторського підприємства клієнт повинен гарантувати одержання транспортно-експедиторським підприємством усієї точної детальної інформації щодо загальної характеристики товарів, їхніх марок, номеру, ваги, об`єму і кількості, інформації про небезпечний характер товарів, чутливість до вологи, інші важливі характеристики, які можуть впливати на схоронність вантажу, якщо товари є такими, причому ця інформація надається самим клієнтом або від його імені.

 

17. ОБОВ`ЯЗОК КОМПЕСАЦІЇ

17.1. Загальний обов`язок компенсації

За винятком ситуації, коли транспортно-експедиторське підприємство відповідальне згідно з Розділом 2, клієнт повинен відшкодувати транспортно-експедиторському підприємству додаткові витрати та всі збитки, що трапилися під час надання транспортно-експедиторських послуг.

17.2. Обов`язок компенсації стосовно загальної аварії

Клієнт повинен виплатити компенсацію транспортно-експедиторському підприємству у випадку пред’явлення йому будь-якої претензії щодо збитків від загальної аварії і повинен забезпечити таку гарантію, яка може вимагатися транспортно-експедиторським підприємством у зв'язку з цим.

 

18. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  КЛІЄНТА

18.1. Клієнт повинен нести відповідальність перед транспортно-експедиторським підприємством за всі втрати або пошкодження, видатки, витрати і офіційні збори (що стали наслідком неточної або неповної інформації або вказівок, переданих клієнтом або будь-якою особою, що співпрацює з транспортно-експедиторським підприємством від його імені, або будь-якій іншій особі, перед якою транспортно-експедиторське підприємство може стати відповідальним) відносно товарів, що спричинили смерть або тілесні ушкодження, пошкодження майна, завдали шкоди довкіллю або спричинили будь-які інші втрати.

18.2. У разі відмови та/або неотримання клієнтом та/або вантажоодержувачем прибулого на його адресу вантажу (у тому числі в порту призначення), клієнт оплачує всі додаткові витрати, спричинені такою відмовою та/або неотриманням, а також оплачує витрати, необхідні для повернення вантажу вантажовідправнику/клієнту або видалення/утилізації вантажу.

18.3. У разі пошкодження контейнера та/або транспортного засобу з вини клієнта, його службовців, контрагентів або субпідрядників, клієнт відшкодовує витрати, пов'язані з їх відновленням. У разі неможливості відновлення або недоцільності відновлення контейнера та/або транспортного засобу, клієнт відшкодовує вартість контейнера та/або транспортного засобу в сумі, зазначеній власником контейнерного обладнання та/або транспортного засобу.

 

РОЗДІЛ 4

СПОРИ І ЗОБОВ`ЯЗУЮЧЕ ПРАВО

 

19. ЮРИСДИКЦІЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

Якщо не погоджено інакше, позови проти транспортно-експедиторського підприємства можуть бути пред'явлені тільки в тому місці, де транспортно-експедиторське підприємство проводить свою основну діяльність, і повинні бути вирішені у відповідності до законодавства країни, де це місце знаходиться.

 

20. ЗОБОВ`ЯЗУЮЧЕ ПРАВО

Ці Умови застосовуються Сторонами для врегулювання своїх відносин на власний розсуд. У відносинах, що не врегульовані цими Умовами, сторони керуються договором та положеннями міжнародних конвенцій або національного законодавства, що застосовується до діяльності транспортно-експедиторського підприємства.

Написати нам